EcoPest

Han-Iodine 10%

Dung dịch sát trùng. Khử trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi, vết thương…

Liên hệ
zalo-icon
phone-icon